Om yoga

Vad är yoga?

Yoga kommer från Indien och är ett av världens äldsta system för hälsa och utveckling, och används idag som friskvård i stora delar av världen. En betydelse av ordet yoga är "att förena" , att förena kropp, själ och sinne.

Yoga handlar om att hitta harmoni. Inom dig själv, i din relation till dig själv och till andra. Och att bli mer fokuserad och närvarande - att vara här och nu. Med hjälp av en mängd redskap erbjuder yogan dig en möjlighet att förbättra, underhålla och förändra din kropp, få mer fullständig andning, förbättrad ökad mental hälsa och utveckling. 

Yoga är också läran om sinnet. Den tolkningscentral som tar emot intryck och som både ställer till problem med ett evigt tjatter i huvudet, oro och stress. Men som också är lösningen på våra problem. Genom att vi blir medvetna om vad som pågår i vårt sinne och tränar upp förmågan att fokusera blir vi lugnare och vi kan hantera vardagens utmaningar klokare. Vi får också tillgång till vår intuition och vår djupa vishet inom oss. 

Yogas redskap

KROPPSRÖRELSER

Med kroppsrörelserna (asana) tränar vi styrka, smidighet, balans och fokusering. Rörelserna påverkar inte bara muskler och leder utan även andningen, matsmältningen och funktionen hos andra inre organ.

Vi kan använda rörelserna för att nå olika mål. I vår utgår vi alltid ifrån elevens önskemål, behov och förutsättningar.  

ANDNINGEN I FOKUS

Alla övningar görs i koordination med andningen. Med andningsövningarna (pranayama) kan vi lära oss att lyssna på oss själva och påverka hur vi mår.

Andningsövningarna är ett redskap som både hjälper oss att slappna av och att öka energinivån i kroppen när vi behöver det.

SINNET STILLAS

Meditation förutsätter förmåga att fokusera och är en del av yoga. Vi kan använda den som ett redskap för att exempelvis reflektera över något i våra liv som vi vill få klarhet i eller stärka oss på olika sätt. 

Yoga handlar också om hur vi relaterar till våra medmänniskor och världen omkring oss.YOGA ÄR ATT BRYTA MÖNSTER

Genom regelbundet yogautövande kan vi lära oss att reflektera och tänka efter innan vi agerar och att ompröva gamla vanemönster. Yoga kan ge guidning i självkännedom och personlig utveckling som kan hjälpa till att förhöja den personliga livskvalitén, förbättra fokus och koncentration.

Alla kan göra yoga


Det finns inga villkor för att börja med yoga. Alla kan utöva yoga, oberoende av ålder och hälsotillstånd. Yoga kan användas såväl som rehabilitering som friskvård och ska så långt det är möjligt anpassas till enskilda människan.

Yoga utövas ofta i grupp men trots detta är den ett individuellt utövande, vilket innebär att varje person under lektionerna utgår från sina egna förutsättningar, oavsett vilka dessa är. Yogan anpassas alltså till individen och inte tvärt om.

Vilken yoga är det? 

YOGA I TRADITION AV KRISHNAMACHARYA

Jag undervisar yoga i tradition av T Krishnamacharya, som den vidareförmedlas av TKV Desikachar. Det utmärkande är att vi inom traditionen undervisar alla praktiska aspekter av yoga - asana (fysiska övningar), pranayama (andningsövningar), dhyanam (meditation) samt yogans filosofi. 

Under vår utbildning fick vi blev ofta svaret på våra frågor - "It depends". Alltså "Det beror på".  Svar på problem, orsak och lösning är olika f
ör vi är unika individer med olika förutsättningar. En viktig del av vår undervisning har varit att anpassa all undervisningen, så långt det är möjligt, till den enskilda individen.

T Krishnamacharya

Tirumalai Krishnamacharya lämnade Himalaya 1928 efter åtta år av studier med sin lärare, var yoga en utdöende konst som utövades av en handfull asketer som levde i samhällets utkanter. Men detta skulle snart ändras. Under de följande 61 åren delade Krishnamacharya med sig av sin kunskap om yoga till tusentals i sitt eget land och till många andra som kom från Europa och Amerika för att studera med honom.

Han startade en tyst revolution som återvitaliserade yoga för den moderna tiden och var lärare till några av de mest inflytelserika yogamästarna i vår tid: Indra Devi, TKV Desikachar, BKS Iyengar, and Pattabhi Jois.

TKV Desikachar

TKV Desikachar,  son och elev till T Krishnamacharya. TKV Desikachar ses som en av världens ledande auktoriteter i yoga idag. Han var en av vår tids mest respekterade yogaterapeuter och traditionsbäraren av sin fars lära. TKV Desikachar var sin fars elev i nästan 30 år, fram till Krishnamacharyas död 1989.

1976 startade han Krishnamacharya Yoga Mandiram (KYM), ett icke kommersiellt yogacenter, för att dela med sig och sprida det han lärt sig av sin lärare. TKV Desikachar undervisade regelbundet både inom och utom Indien och har deltagit i många internationella konvent och konferenser. Han har skrivit ett flertal böcker, däribland "The Heart of Yoga" och "Health, healing and beyond".